Dien je een bouwkundige keuring uit te laten voeren of niet? Het is tegenwoordig één van de vaakst gestelde vragen onder mensen die van plan zijn om vastgoed te kopen. Het antwoord op deze vraag is eigenlijk niet voor discussie vatbaar. Het laten uitvoeren van een dergelijke keuring is in de praktijk ongelofelijk belangrijk. Indien je er niet voor kiest om een dergelijke controle uit te laten voeren maak je eigenlijk een sprong in het diepe. Dit betekent dat je op geen enkele manier kan achterhalen met welke mogelijke kosten je zowel op korte als op lange(re) termijn kan worden geconfronteerd. In ieder geval, wil jij ook graag meer te weten komen over een bouwkundige keuring? Dan is het zeker interessant om even de onderstaande informatie door te nemen. 

Wat zijn de voordelen van een bouwkundige keuring? 

Het belangrijkste voordeel waar je op kan rekenen bij een bouwkundige keuring heeft betrekking tot de zekerheid die ermee wordt gecreëerd. Niet alleen weet je op deze manier zeer precies wat de waarde is van het pand dat je gaat kopen, daarnaast krijg je ook een goed beeld van de mogelijke kosten waarmee je kan worden geconfronteerd na aankoop. Wil jij er dus voor zorgen dat je niet voor financiële verrassingen komt te staan? Dan kan het laten uitvoeren van een bouwkundige inspectie je daar zeker en vast bij helpen.

Wat zijn mogelijke nadelen om rekening mee te houden?

Er zijn aan het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring niet alleen maar voordelen verbonden. Je dient in principe ook aandacht te zijn voor twee nadelen. Het gaat hierbij dan om de volgende:

  1. Een bouwkundige keuring laten uitvoeren is uiteraard niet gratis; 
  2. Een bouwkundige keuring brengt niet alle mogelijke gebreken of problemen aan het licht;

Het eerste nadeel hoeft eigenlijk helemaal geen nadeel te zijn. In het slechtste geval kan je er rekening mee houden dat een dergelijke keuring uitvoeren een prijskaartje met zich meebrengt in orde van grootte van ergens rond de 500 euro. Dat staat in schril contrast met de besparing op de aankoopprijs die je mogelijks kan realiseren. Ondanks het feit dat een dergelijke keuring dus niet helemaal gratis is kan je er dus zeker en vast wel een mooie besparing mee realiseren. 

Naast bovenstaande is het eveneens zo dat een bouwkundige keuring niet alle mogelijke gebreken of problemen aan het licht kan brengen. Je dient er dan ook rekening mee te houden dat er geen schade mag worden gemaakt om bepaalde issues aan het licht te brengen. Het is dus nog altijd mogelijk dat bepaalde zaken verscholen blijven tot op een later tijdstip. Hier moet je dus wel even aandacht aan besteden. Is dat geen probleem voor jou? Dan zijn er eigenlijk aan het uitvoeren van een bouwkundige inspectie geen noemenswaardige nadelen verbonden. 

Conclusie; hoe interessant is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring laten uitvoeren is ongelofelijk interessant. Ondanks het feit dat dit niet verplicht is wordt het toch aan iedereen sterk aanbevolen. Kies je er uiteindelijk niet voor om zo’n keuring te laten uitvoeren? Dan kan dat als gevolg hebben dat je bepaalde cruciale informatie met betrekking tot het pand dat je gaat kopen mist. Niet alleen kan je hierdoor binnen afzienbare tijd geconfronteerd worden met vervelende verrassingen, daarnaast is het ook mogelijk dat je veel te veel gaat betalen voor het pand in kwestie. Het spreekt voor zich dat je dit alles graag zal willen voorkomen. Wel, het laten uitvoeren van een bouwkundige inspectie kan je daarbij helpen. Zeker als je deze laat doen door de specialisten van Schippers Bouwconsult!